Klasse BE

Kvifor klasse BE?

  • Du får køyre tilhengar med tillatt totalvekt opp til 3500kg.

For å starte opplæringa må du: 

Opplæringa inneheld:

  • 2-timars kurs i lastsikring
  • 2 trinnvurderingstimar
  • 3 timar landevegskøyring

Oppkøyring:

Etter gjennomført opplæring er det oppkøyring hjå Statens Vegvesen som står for tur.

Ta kontakt her for å starte opplæring